Brannårsaker i boliger

Den første tabellen viser antall branner i boliger per brannårsak i perioden 2004-2008, medregnet branner med ukjent årsak eller der årsak ikke er innrapportert fra politiet.

 


2004 2005 2006 2007 2008 Snitt pr år I prosent
1.1 Påsatte branner - Bar ild 90 104 79 68 101 88 5,8
1.9 Påsatte branner - Annet 11 20 10 8 13 12 0,8
2.1 Bar ild - Røyking 55 40 54 46 63 52 3,4
2.2 Bar ild - Levende lys 54 72 58 60 48 58 3,8
2.3 Bar ild - Aske fra ildsteder, askebegre mm. 55 45 32 34 23 38 2,5
2.4 Bar ild - Piper og ildsteder 46 61 49 45 40 48 3,1
2.5 Bar ild - Fyrstikker/fyrtøy 14 15 15 15 14 15 1,0
2.6 Bar ild - Varme arbeider 17 17 5 11 10 12 0,8
2.7 Bar ild - Fyrverkeri 5 15 10 10 3 9 0,6
2.9 Bar ild - Annet 31 46 47 52 59 47 3,1
3.1 Elektrisk årsak - Jordfeil 7 11 5 8 4 7 0,5
3.2 Elektrisk årsak - Serielysbue 76 75 78 75 61 73 4,8
3.3 Elektrisk årsak - Krypestrøm 8 6 6 6 7 7 0,4
3.4 Elektrisk årsak - Termostatsvikt 11 8 12 11 5 9 0,6
3.9 Elektrisk årsak - Annet 106 144 133 134 150 133 8,7
4.1 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tørrkoking 123 124 114 100 121 116 7,6
4.2 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tildekking 58 45 58 59 29 50 3,2
4.3 Feil bruk av elektrisk utstyr - Stråling 20 25 14 14 19 18 1,2
4.4 Feil bruk av elektrisk utstyr - Dårlig vedlikehold 1 6 5 3 4 4 0,2
4.9 Feil bruk av elektrisk utstyr - Annet 38 40 40 28 33 36 2,3
5.1 Eksplosjon - Støv 1 1 0 0 0 0 0,0
5.2 Eksplosjon - Sprengstoff 0 0 0 0 0 0 0,0
5.3 Eksplosjon - Gass 2 1 2 2 3 2 0,1
5.9 Eksplosjon - Annet 3 2 3 1 2 2 0,1
6.1 Selvtenning - Biologisk årsak 4 1 8 0 3 3 0,2
6.2 Selvtenning - Fysisk årsak 8 5 14 8 7 8 0,5
6.3 Selvtenning - Kjemisk årsak 12 14 6 11 19 12 0,8
6.9 Selvtenning - Annet 4 7 13 11 8 9 0,6
7.1 Lynnedslag 15 13 12 4 12 11 0,7
8.1 Annet - Friksjon 0 0 1 2 0 1 0,0
8.2 Annet - Stråling og ledning 6 9 5 15 5 8 0,5
8.3 Annet - Utstyr for flytende/gassformig brensel 3 6 3 1 2 3 0,2
8.9 Annet - Annet 14 4 22 11 5 11 0,7
9.1 Ukjent (fastslått ukjent eller ikke rapportert årsak fra politiet) 639 626 666 606 615 630 41,1
SUM BOLIGBRANNER 1 537 1 608 1 579 1 459 1 488 1 534 100,0

 

 

 

Den andre tabellen viser antall branner i boliger per brannårsak i perioden 2004-2008, unntatt branner med ukjent årsak eller der årsak ikke er innrapportert fra politiet.

  2004 2005 2006 2007 2008 Snitt pr år I prosent
1.1 Påsatte branner - Bar ild 90 104 79 68 101 88 9,8
1.9 Påsatte branner - Annet 11 20 10 8 13 12 1,4
2.1 Bar ild - Røyking 55 40 54 46 63 52 5,7
2.2 Bar ild - Levende lys 54 72 58 60 48 58 6,5
2.3 Bar ild - Aske fra ildsteder, askebegre mm. 55 45 32 34 23 38 4,2
2.4 Bar ild - Piper og ildsteder 46 61 49 45 40 48 5,3
2.5 Bar ild - Fyrstikker/fyrtøy 14 15 15 15 14 15 1,6
2.6 Bar ild - Varme arbeider 17 17 5 11 10 12 1,3
2.7 Bar ild - Fyrverkeri 5 15 10 10 3 9 1,0
2.9 Bar ild - Annet 31 46 47 52 59 47 5,2
3.1 Elektrisk årsak - Jordfeil 7 11 5 8 4 7 0,8
3.2 Elektrisk årsak - Serielysbue 76 75 78 75 61 73 8,1
3.3 Elektrisk årsak - Krypestrøm 8 6 6 6 7 7 0,7
3.4 Elektrisk årsak - Termostatsvikt 11 8 12 11 5 9 1,0
3.9 Elektrisk årsak - Annet 106 144 133 134 150 133 14,8
4.1 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tørrkoking 123 124 114 100 121 116 12,9
4.2 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tildekking 58 45 58 59 29 50 5,5
4.3 Feil bruk av elektrisk utstyr - Stråling 20 25 14 14 19 18 2,0
4.4 Feil bruk av elektrisk utstyr - Dårlig vedlikehold 1 6 5 3 4 4 0,4
4.9 Feil bruk av elektrisk utstyr - Annet 38 40 40 28 33 36 4,0
5.1 Eksplosjon - Støv 1 1 0 0 0 0 0,0
5.2 Eksplosjon - Sprengstoff 0 0 0 0 0 0 0,0
5.3 Eksplosjon - Gass 2 1 2 2 3 2 0,2
5.9 Eksplosjon - Annet 3 2 3 1 2 2 0,2
6.1 Selvtenning - Biologisk årsak 4 1 8 0 3 3 0,4
6.2 Selvtenning - Fysisk årsak 8 5 14 8 7 8 0,9
6.3 Selvtenning - Kjemisk årsak 12 14 6 11 19 12 1,4
6.9 Selvtenning - Annet 4 7 13 11 8 9 1,0
7.1 Lynnedslag 15 13 12 4 12 11 1,2
8.1 Annet - Friksjon 0 0 1 2 0 1 0,1
8.2 Annet - Stråling og ledning 6 9 5 15 5 8 0,9
8.3 Annet - Utstyr for flytende/gassformig brensel 3 6 3 1 2 3 0,3
8.9 Annet - Annet 14 4 22 11 5 11 1,2
SUM BOLIGBRANNER 898 982 913 853 873 904 100,0

 

Kilde: DSBs statistikkbase

Publisert: 06.07.2010.  Oppdatert: 06.07.2010.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn