HMS i boligselskap

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Ta sikkerheten på alvorHMS-arbeid i boligselskaper betyr:
» Å verne om liv, helse og materielle verdier
» Å skape et godt og trygt miljø

Vi vet at mange styreledere og styremedlemmer i boligselskaper er usikre på hvilket ansvar de egentlig har innen helse, miljø og sikkerhet. Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har derfor utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid i boligselskaper. Opplegget består av brosjyren "Ta sikkerheten på alvor!" og et gratis e-læringskurs (se nedenfor). Vi håper dette vil være til hjelp og inspirasjon, slik at du kan bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet!

» Last ned brosjyre (PDF)
» Bestill brosjyren i papirutgave

Gratis e-læringskurs
Vårt e-læringskurs gir en fin innføring i hvordan styret enkelt kommer i gang med HMS-arbeidet. Kurset er interaktivt, enkelt i bruk og tar bare cirka en time å gjennomføre. Dette kan du gjøre når som helst og fra hvilken som helst datamaskin med internettilgang. Tar du utfordringen?
» Start e-læringskurs

Last ned andre hjelpemidler
Her har vi samlet noen skjemaer, veiledninger og forslag til plakater som kan være til hjelp i HMS-arbeidet. Tilpass gjerne etter eget behov.
» Skjema for risikoanalyse: PDF | Excel
» Skjema for planlegging av HMS-tiltak: PDF | Excel
» Råd om brannøvelser i boligselskaper: Word
» Eksempel på branninstruks: Word
» Plakater til oppslag: PDF | PowerPoint

Publisert: 19.10.2010.  Oppdatert: 19.10.2010.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn