Borettslag slurver med HMS

Over 900 borettslag har opplevd brann eller branntilløp i løpet av de siste fem årene. Likevel slurves det med systematisk arbeid innen helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i mange borettslag.

Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har utarbeidet et undervisningsopplegg for styremedlemmer i boligselskaper.

- Det er urovekkende når halvparten av styrelederne innrømmer at de ikke har god nok kjennskap til HMS-forskriften. En tredjedel mener at forskriften ikke en gang er relevant for styrets arbeid. Da må vi inn og bidra, sier konserndirektør Industri i Tryg, Truls Holm Olsen.

De oppsiktsvekkende resultatene kommer fram i en undersøkelse blant over 1000 styreledere i borettslag gjennomført av NBBL for Norsk brannvernforening og Tryg.

Slurver med HMS
- Slurv med HMS øker faren for uønskede hendelser med både materielle skader og personskader, i verste fall død. Det er viktig at styrene tar dette ansvaret på alvor og setter seg inn i hva som kreves av dem, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen.

HMS-forskriften pålegger alle virksomheter å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for å forebygge uønskede hendelser som branner, vannskader og personulykker. Forskriften gjelder også borettslag, sameier og andre boligselskaper. Den innebærer blant annet at styret skal kartlegge risiko og gjennomføre tiltak for å hindre uhell.

Nytt undervisningsopplegg
I følge undersøkelsen har bare 47 prosent av borettslagsstyrene iverksatt tiltak for å oppfylle HMS-forskriften. Av disse er det under halvparten som har gjennomført en kartlegging av farer og problemer.

- I lys av dette vil det nye undervisningsopplegget Norsk brannvernforening og Tryg har utarbeidet for styremedlemmer i boligselskaper gi konkrete, praktiske og pedagogiske hjelpemidler som kan gjøre borettslagene til et enda tryggere sted å bo, sier Truls Holm Olsen i Tryg.

Opplegget er unikt i sitt slag, og består av en brosjyre og et gratis e-læringskurs, som gir en grunnleggende innføring i HMS-arbeid og gode råd om hvordan styret kan komme i gang.

Mer informasjon:
» www.brannvernforeningen.no/boligselskap
» www.youtube.com/watch?v=1mCR8PjfhJ0 (film fra e-læringskurset)

Kontaktpersoner for media:
Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 977 59 029

Truls Holm Olsen, konserndirektør Industri i Tryg Forsikring
Mobiltlf: 950 88 981

Bilder til fri bruk i media:
» Foto av boligblokk rammet av brann:
www.brannvernforeningen.no/novus/upload/article/highres/brann-drammen2007.jpg

» Foto av Truls Holm Olsen, Tryg Forsikring:
www.brannvernforeningen.no/novus/upload/article/highres/TrulsHolmOlsen-Tryg.jpg

» Foto av Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening:
www.brannvernforeningen.no/novus/upload/article/ansatte/dkalheim-highres-02.jpg

Publisert: 20.10.2010.  Oppdatert: 20.10.2010.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn