Mange brannvesen har opplevd at branner blusser opp

B&S: En undersøkelse som ble gjennomført av Norsk brannvernforening i forkant av behandlingen av Strand-saken i Gulating lagmannsrett, viser at svært mange brannvesen har erfaringer med at branner blusser opp igjen mens brannvesenet fortsatt er på åstedet. Mange har også opplevd reantenning etter at brannvesenet har forlatt brannstedet.

Tekst: Synnøve Haram

Bakgrunn: Strand brannvesen og Gjensidige Forsikring tapte før jul en ankesak i Gulating lagmannsrett i forbindelse med et regresskrav fra Terra Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring etter en boligbrann på Tau i 2006. Brannen blusset opp igjen etter at brannvesenet hadde forlatt stedet, og retten mente det var uansvarlig av brannvesenet å ikke organisere brannvakt. Saken er anket til Høyesterett.

I forbindelse med rettsaken mellom Strand kommune og Gjensidige Forsikring mot Terra Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring i Gulating lagmannsrett i desember i fjor, ble det gjennomført en interessant undersøkelse blant norske brannvesen i forhold til problematikken når branner man tror er slokket, blusser opp igjen. 225 personer fra brannvesenet svarte på undersøkelsen, og Norsk brannvernforening sto bak den.

Mye gjenoppblussing
Og svært mange av norske brannvesen har opplevd at branner har tatt seg opp igjen etter at man hadde trodd at de var slokket. Hele 53 % av de som svarte har i løpet av de siste 10 år opplevd oppblussing av en brann før brannvesenet hadde forlatt brannstedet. Hele 67 % sa også at de hadde opplevd at brannen blusset opp igjen etter at de hadde forlatt brannstedet. Derfor har mange brannvesen innført prosedyrer for vakthold og etterslokking som et ledd i internkontrollen og i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. 36 % av dem som svarte på undersøkelsen har slike internkontrollrutiner. For eksempel har store brannvesen som både Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brannvesen skriftlige prosedyrer på at vakthold tidligst skal avsluttes seks timer etter at brannen er slokket.

Eier ansvarlig
Det er i § 6 i brannvernloven at vi finner bestemmelsen om vakthold i forbindelse med brann. Her står det følgende å lese: “Eier eller bruker skal etter en eventuell brann, eksplosjon eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever dette”.

Det finnes eksempler på brannvesen som har forsøkt å henvise til at det er eier som har ansvaret for vakthold i situasjoner hvor en brann man trodde var slokket blusset opp igjen. Dette skjedde blant annet på Hvittingfoss i 2009. Men dette er ikke gjengs oppfatning i brannvesenet. I undersøkelsen svarer nemlig 85,3 % at de mener at det er brannvesenets ansvar å beslutte at det skal etableres brannvakt etter en brann. Og 71,4 % mener at det er brannvesenet selv som skal stå brannvakt når eier eller dennes representant ikke er tilstede – slik som var tilfellet ved boligbrannen på Tau i 2006.

Les mer om dette temaet i Brann & Sikkerhet nr. 2-2011. I denne utgaven kan du også lese om blant annet:
» Vannlekkasjer i pressfittingsrør: Styrket opplæring, men mange dropper kurs
» Brennende, flyvende lanterner traff gamle trehus
» Uheldig røykrørsgjennomføring i vegg førte til brann i Rollag
» Brannfare på campingplasser
» Flammedeteksjon mot fasadebrann
» Arbeidsgruppe vil ha flere el-kontroller og mindre feiing

Vil du abonnere på Brann & Sikkerhet? Bestill abonnement i vår nettbutikk!

Publisert: 10.03.2011.  Oppdatert: 10.03.2011.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn