Tusenvis av sertifikater må fornyes

Flere enn 50 000 personer må på resertifiseringskurs i 2011, om de vil beholde gyldig sertifikat i varme arbeider. Etter at sertifiseringsordningen ble innført for elleve år siden, er antall branner som følge av varmt arbeid mer enn halvert.

- Å utføre varmt arbeid på tilfeldig arbeidsplass uten gyldig sertifikat er i strid med etablerte forsikringsvilkår. Derfor bør alle aktive håndverkere med sertifikater som utløper neste år ta kontakt med en godkjent instruktør for fornyelse av sertifikatet, sier Knut Norum, fagansvarlig for varme arbeider i Norsk brannvernforening.

Sertifikater for utførelse av varmt arbeid gjelder for fem år av gangen. For å bli resertifisert må innehavere av gyldig sertifikat gjennom et tre timer langt kurs med repetisjon av faglige krav til kompetanse innen brann og sikkerhet. I tillegg må man ha gjennomført en praktisk slokkeøvelse i løpet av de siste to årene.

- Foruten vedlikehold av kompetanse skal kurset bidra til å videreutvikle gode holdninger og en risikobevisst atferd hos utøvere av varme arbeider. Dette oppnår man blant annet ved at kursdeltakerne får anledning til å dele erfaringer med hverandre, forteller Norum.

Mer enn 800 instruktører er sertifisert av Norsk brannvernforening til å avholde kurs i varmt arbeid. Oversikt over godkjente instruktører og kurs finnes på www.brannvernforeningen.no.

Sertifiseringsordningen “Brannvern ved utførelse av varme arbeider” ble etablert av forsikringsnæringen rundt årsskiftet 1999/2000. Siden den gang har 220 000 personer tatt sertifikat i varmt arbeid.

- Det er ingen tvil om at ordningen har hatt en positiv innvirkning på brannskadestatistikken. Antall branner som følge av varmt arbeid er redusert med om lag 55 prosent etter at ordningen ble innført, fremholder Norum.

Kontaktperson:
Knut Norum, fagansvarlig for varme arbeider
Mobiltlf: 908 91 106


(Foto: Elmer Laahne/Norsk brannvernforening).

Publisert: 14.12.2010.  Oppdatert: 26.09.2012.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn