Vær oppmerksom på ikke-godkjente sprinklerrør

B&S: Mange sprinkleranlegg her til lands har ikke godkjente sprinklerrør. Dette er det nok mange som ikke er klar over. Det kan bli katastrofalt den dagen det begynner å brenne. Da er det ikke sikkert at sprinkleranlegget virker som det skal. Hva skal man se etter for å avdekke dette?

Tekst: Synnøve Haram

Bakgrunn: Før jul fikk det ærverdige trehotellet Fleischers Hotell på Voss en omfattende vannskade som følge av at enkelte av rørene i sprinkleranlegget rett og slett hadde rustet i stykker. Hotellet opplevde en alvorlig brann i 2008. Dagens hotellbygning er ellers et resultat av at hele hotellet brant ned i 1888. Nå blir de deler av sprinkleranlegget som ikke holder mål byttet ut, slik at anlegget blir i topp stand i tilfelle nye branntilløp.

Ole Jacob Eide er daglig leder i Tore Eide AS i Bergen. Firmaet hans er engasjert i kartleggingen av sprinkleranlegget på Fleischers hotel, og har konstatert at vesentlige deler av tørranlegget er utført av ikke sprinklergodkjent pressfittings-system. Rørprøver viser at disse er kraftig korrodert, og må skiftes.

- Noen av rørene i sprinkleranlegget på Fleischers hotel er av typen ikke-godkjente Mannesmann-rør. Disse rørene er ikke galvanisert innvendig, og dermed ruster de i stykker. Siden korrosjonen kun er innvendig, oppdages ofte ikke problemet før man får en vannlekkasje. Flere av rørene på Fleischer var svekket av rust, og skulle aldri vært brukt i et slikt anlegg, sier Ole Jacob Eide.

Årsaken til at mange sprinkleranlegg er utstyrt med slike rør er at det tidligere ble levert rør som man trodde var godkjent for sprinkler på grunn av feilinformasjon fra den norske importøren. Dessverre viste det seg at disse manglet innvendig galvanisering, og dermed ikke var av godkjent type for våte sprinkleranlegg. I mange år ble det derfor montert rør uten godkjenning og disse holder ikke mål på sikt. Ole Jacob Eide har sett mange sprinkleranlegg som har en miks av godkjente og ikke-godkjente rør.
Disse rørene er i utgangspunktet tiltenkt lukkede systemer som blant annet varme/kjøleanlegg. Om det ikke kommer luft til, så korroderer de ikke. Og da er det ikke noe problem. Men de er særdeles uegnet i sprinklerinstallasjoner, og særlig i tørranlegg.

- Det kan danne seg luftlommer i våtanlegg som forårsaker korrosjon. Tynnveggede stålrør uten innvendig korrosjonsbeskyttelse skal derfor ikke brukes i slike anlegg, sier Eide.

Til tørre sprinkleranlegg skal det kun benyttes rustfrie rør, dersom man vil bruke pressfittings. Også pakningen i disse rørene skal være av en spesiell godkjent type.

- Det er også viktig å være klar over at ikke alle pressfittings systemer innehar de nødvendige godkjenninger for bruk i sprinkleranlegg. En korrekt sprinklerinstallasjon, både når det gjelder rørtype og montasje, skal kunne holde i 100 år. Disse ikke-godkjente rørene er ødelagt av korrosjon allerede etter 10-12 år. Det er tynt gods i de ikke galvaniserte rørene, og derfor ruster de relativt fort i stykker. En vakker dag begynner de å lekke, i verste fall revner de. Det siste er mest sannsynlig der rørene er benyttet i tørre sprinkleranlegg. Normalt er det trykkluft med 1,5 til 2,5 bar i systemet. Hvis sprinklerventilen løser ut, kan et svekket rør revne fullstendig når vannet fosser frem og trykket øker 5 - 10 bar. I tillegg får man ofte kraftige trykkstøt som ikke gjør situasjonen bedre, sier Ole Jacob Eide.

Mange sprinkleranlegg består av ikke-godkjente rør, eller en miks av godkjente og ikke godkjent.

- Et sprinkleranlegg er jo en sikkerhetsinstallasjon. Det er viktig at det til enhver tid er i god stand, sier Eide.

Problematiske gjennomføringer
Det er ikke bare luft som gjør at rørene korroderer. Et annet problem er hvis gjennomføringene er tettet med ikke godkjent masse. Dette gjelder også vanlige stålrør, men på grunn av veggtykkelsen er pressfittingsrør mer sårbar.

- Den som skal branntette må forsikre seg om at sprinklerrør (og andre installasjoner) i gjennomføringen tåler tettemassen, sier Eide. For pressfittingsrør er det særlig gips som er et problem.

- I motsetning til betong som tar til seg vann, så herder ikke gipsen på samme måte. Sinkbelegget ødelegges av vann i gipsen, og sikt vil rørene korrodere i stykker. Det samme er tilfellet om rørene kommer i kontakt med treverk som inneholder mye salt, for eksempel i gamle sjøboder. Så man skal vite hva man gjør om man skal installere et sprinkleranlegg. Det er viktig at man følger bruksanvisningen, sier Ole Jacob Eide. Han berømmer Fleischers hotel som er proaktive i forhold til brann.

- Det har jo opplevd en alvorlig brann, og gjør nå en innsats for å sikre at sprinkleranlegget deres skal fungere optimalt hvis det skulle begynne å brenne igjen. Men det er mange andre tikkende bomber rundt omkring. De som driver med installasjon og kontroll av sprinkleranlegg må vite hva de gjør for at installasjonene skal være holdbare i mange år, og fungere etter hensikten om det skulle begynne å brenne, sier Ole Jacob Eide.

Les mer om dette temaet i Brann & Sikkerhet nr. 1-2011. I denne utgaven kan du også lese om blant annet:
» Behov for slokkevann – en misforståelse?
» Mobilt slokkeanlegg slokket branntilløp
» Fullskala branneksperimenter i garasje
» Ny teknologi skal gi sikrere tunneler
» Båthavner og opplag – på tide å rydde opp?
» Ønsker seg felles nødnummer og nødsentraler
» Firestopper – kjølende og miljøvennlig slokketeknologi
» Evacuaid i ny evakueringspakke for brannvernledere

Vil du abonnere på Brann & Sikkerhet? Bestill abonnement i vår nettbutikk!

Publisert: 01.02.2011.  Oppdatert: 01.02.2011.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn