Forskrift om landtransport av farlig gods

Forskriften trådte i kraft 01.07.2009 og har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods. Forskriften stiller krav til at virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, skal utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere.

Du kan lese hele forskriften på nettsiden til Lovdata:
» Forskrift om landtransport av farlig gods 

« Tilbake til Sikkerhetsrådgiver 

 

 

Publisert: 15.09.2009.  Oppdatert: 24.09.2009.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn